bilgi@altinemlak.com.tr | 0212 654 0 444 - 0552 654 0 444
MYK TÜRKAK

Başvuru ve Belgelendirme Süreci

Öncelikle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) ve 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) kapsamlarından hangisine başvuru yapacağınızı belirleyiniz.

• İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin, sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine,

• Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Başvurular ıslak imzalı başvuru formu, kimlik fotokopisi ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekontun Altın Emlak Mesleki Yeterlilik merkezimize ulaştırılması ile yapılır.

İNTERNET SAYFAMIZ ÜZERİNDEN

http://www.emlakbelgelendirme.com/ sayfamızdaki Online Başvuru linki üzerin- den, başvuru yapmak istediğiniz yeterliliği seçerek başvuru işlemlerini gerçekleştire- bilirsiniz. Ayrıca gene sayfamızda yer alan ADAY BAŞVURU formunu doldurup çıktısını alarak imzalayabilir, başvuru için gerekli evraklar ile kargo ile ulaştırabilirsiniz.

BELGELENDİRME VE SINAVMERKEZİMİZE GELEREK

Şirinevler E-5 Karayolu Üzeri Ünal İş Merkezi No: 15 Kat: 7 Bahçelievler İSTAN- BUL adresinde yer alan merkezimize bizzat gelerek aday başvurunu formunu doldu- rabilir, başvuru için gerekli diğer evrakları elden teslim edebilirsiniz.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı: ALTIN GAYRİMENKUL EMLAK İNŞAAT TURİZM PAZ. VE TİC A.Ş.

Banka/Şube Adı: Garanti Bankası Şirinev- ler Meydan Şubesi Şube Kodu: 729 Hesap Numarası: 6298046

IBAN: TR73 0006 2000 7290 0006 2980 46

Açıklama: TC Kimlik Numaranız-Emlak Danışmanı / Sorumlu Emlak Danışmanı-Sınav Bedeli Yatırılacak Tutar: Emlak Danışmanı Sınav Ücreti 700-TL, Sorumlu Emlak Danışmanı Sınav Ücreti 800-TL

NOT: MYK belge bedeli ise 150 TL’dir. (Belge bedeli aday sınavda başarılı olduk- tan sonra ayrıca bu hesap üzerinden TC-MYK BELGE BEDELİ açıklaması ile tahsil edilecektir)

Altın Emlak Mesleki Yeterlilik merkezimize ulaşan ıslak imzalı başvuru formu ilgili personel tarafından kontrol edilir. Başvuru onayından sonra başvuru ahibi aday statüsü kazanır ve bu şekilde 3 sınav hakkı elde etmiş olur. Başvurusu onaylanan aday planlanan sınav programına dahil edilir.

Sınava Katılım

Başvurunuzun onaylanmasının ardından ilan edilecek sınav tarihinde 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) veya 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) yeterlilik birimi için sınava katılabilirsiniz.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLER?

Adaya bildirilen sınav gün ve saatinde adayın sınav merkezinde hazır olması gerekir. Bildirilen zamanda sınava katılmayan aday bir sınav hakkını yitirmiş olur. Sınav merkezinde hazır lan aday teorik ve performans sınavlarına sınavlarına alınır. Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili emlak danışmanı ve sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliklerinde belirtilen hususlara göre teorik ve performansa dayalı sınavlar yapılır.

Teorik Sınav

Teorik sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar olarak gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her birim için en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Sınavda soruların en az %70’ini doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Performans Sınavı

Performans sınavlarında, A2 ve A3 birimlerine yönelik adayların; planlama, organizasyon, takip, iknave iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenir. Adayın performans sınavından başarı sağlaması için, her birimin kritik adımlarında başarılı olması ve sınavın genelinde de asgari % 70 doğru yanıt vermesi gerekmektedir. Başarılı olan adaylara sınava girdiği kapsamda Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge almaya hak kazanır.

Altın Emlak Mesleki Yeterlilik merkezi, sınavlarda başarı sağlayan ve belge almaya hak kazanan adayları MYK sistemine yükler.

MYK tarafından 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) veya 17UY0333- 5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve kimlik kartları basılır ve kurumumuza gönderilir.

Belge, başvuru sahibinin belirttiği teslimat yöntemine göre kendisine teslim edilir

Belge Geçerlilik Süresi

Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) veya 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) belgesi 5 yıl süreyle geçerlidir.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler

Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 2 ile 3. yıl arasında kuruluşumuz tarafından çalışmakta olduğunuz veya daha önce çalıştığınız iş yerlerinizden hakkınızda performans bilgisi talep eder. Meslek icra etmenizde bir sorun görülmez ise belgeniz geçerli olmaya devam eder.

Belge Yenilenmesi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt Sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır, b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İtiraz ve Şikayet

İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın ya da belgelendirilmiş kişinin talep ettiği belgelendirme statüsüne ilişkin ALTIN GAYRİMENKUL tarafından verilen herhangi bir kararın yeniden değerlendirmesi talebi.

Şikâyet: Herhangi bir kurum veya kişi tarafından yapılan, faaliyetlerimiz veya ilgili tüm tarafların herhangi biri ile düzeltici faaliyet için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebi.

1. İTİRAZLAR:

a) ALTIN GAYRİMENKUL, itirazları ele alma sürecinin her seviyesindeki tüm kararlardan sorumludur. İtirazların değerlendirilmesi, İtiraz ve Şikayet Komitesi’ne havale edilmesi, değerlendirme sonucunda ortaya çıkan görüş doğrultusunda kararların verilmesi, uygulanması, başvuru sahibine gerekli yanıtların iletilmesi ve kayıtların gerekli şekilde kapatılıp kapatılmadığının kontrolü Sınav Koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. İtirazlar kuruluş içerisinde itiraza konu kişinin haricindeki bir başka kişiye belgelendirme müdürü tarafından incelenmek ve değerlendirilmek üzere verilebilir. İtiraz, Sınav Koordinatörü ile ilgili ise süreci Merkez Müdürü yönetmektedir.

b) ALTIN GAYRİMENKUL’ün faaliyetleri sırasında alınan olumlu ya da olumsuz kararların tekrar değerlendirilmesi yönündeki talepler, talep eden kişi aleyhine herhangi bir ayrımcı davranışa yol açmamak adına bağımsız bir İtiraz ve Şikayet Komitesi ile güvence altına alınmıştır.

c) İtiraz ve şikayetler web sitemizde yayınlanan İtiraz/Şikayet linki üzerinden elektronik olarak ya da FR-08 İtiraz ve Şikayet Formunun doldurulması suretiyle ALTIN GAYRİMENKUL’e elden ulaştırılarak teslim edilir ya da mail yoluyla iletilir. Sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanmasını takiben 7(yedi) gün içinde yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazlar kabul edilmez. Sınav Koordinatörü tarafından itirazın değerlendirilmesi, itirazın alındığı tarihten itibaren en geç 7(yedi) gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. Sonuca gene itiraz edilmesi durumunda İtiraz ve Şikayet Komitesi 7(yedi) gün içerisinde toplanır. Konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç 15(on beş) gün içerisinde itiraz veya şikayetle ilgili ayrıntılı bir görüş sunar. Ancak Komite 15(on beş) gün içinde görüşünü oluşturamayacak ise gerekçesini Merkez Müdürüne bildirerek bu süreyi bir 15(on beş) gün kadar daha uzatabilir. Sunulan görüş doğrultusunda Merkez Müdürü, itirazı karara bağlar ve itiraz sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılabilir.

d) İtirazın sonucu itiraz sahibine e-mail, SMS veya web sitesi yoluyla iletilmektedir. Gerekli olduğu durumlarda bahsedilen iletişim araçlarına ilave olarak doğrudan telefonla da sonuç bildirilir.

2. ŞİKAYETLER

a) Şikayetlerin değerlendirilmesi için ilk önce ilgili şikayetin ALTIN GAYRİMENKUL faaliyetleri ile ilgili olup olmadığı Merkez Müdürü tarafından incelenir ve bu doğrultuda harekete geçilir.

b) ALTIN GAYRİMENKUL, şikayetleri web sitesi üzerinden, mail yoluyla ya da elden (FR-09İtiraz ve Şikayet Formu) almaktadır. Web sitesi üzerinden yapılan şikayetlerde, şikayetin alındığı sistem üzerinden gözükmektedir. Şikayetin sonucu da gene web sitesi üzerinden, SMS ya da mail yoluyla kişiye iletilmektedir. Diğer metotlarda ise sonuç gene SMS ya da mail yoluyla kişiye iletilmektedir. Gerekli görülmesi durumunda ilave olarak telefon ile de geri dönüş yapılmaktadır.

c) ALTIN GAYRİMENKUL, alınan şikayetin geçerli kılınmasına yönelik tüm gerekli bilgileri toplamak ve doğrulamaktan sorumludur.

d) ALTIN GAYRİMENKUL mümkün olduğunda, şikayeti ele alma prosesinin bitişini(sonuçlandırma tarihini) şikayet eden tarafa web sitesi üzerinden, SMS ya da mail yoluyla bildirmektedir.

e) Şikayetler web sitemizde yayınlanan İtiraz/Şikayet linki üzerinden elektronik olarak ya da İtiraz ve Şikayet Formunun doldurulması suretiyle ALTIN GAYRİMENKUL’e elden ulaştırılarak teslim edilir ya da mail yoluyla iletilir. Yapılan şikayetlerin Merkez Müdürü tarafından değerlendirilmesi ve sonucunun açıklanması şikayeti takiben 15(on beş) gün içinde yapılmaktadır.

Sonuca gene itiraz edilmesi durumunda İtiraz ve Şikayet Komitesi 7(yedi) gün içerisinde toplanır. Konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç 15(on beş) gün içerisinde itiraz veya şikayetle ilgili ayrıntılı bir görüş sunar. Ancak Komite 15(on beş) gün içinde görüşünü oluşturamayacak ise gerekçesini Merkez Müdürüne bildirerek bu süreyi bir 15(on beş) gün kadar daha uzatabilir. Sunulan görüş doğrultusunda Merkez Müdürü, şikayeti karara bağlar ve şikayet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılabilir.

f) Şikayetin ele alınması, gizliliğin korunması prensibine dayalı olarak şikayette bulunan kişinin kimliği ve şikayetin ne olduğu gibi konular gizlilik şartlarına göre gerçekleştirilir.

Diğer Başlıklar
İçeriği Paylaş