bilgi@altinemlak.com.tr | 0212 654 0 444 - 0552 654 0 444
MYK TÜRKAK

Emlak Danışmanı

Ulusal Yeterlilik (UY) Zorunlu
Birimler
  Birim
Sınav Ücreti
  A1 İSG,Çevre ve Kalite 100 TL

17UY0332-4
Emlak Danışmanı-Seviye 4
A2 İş Planı Yapma ve
Portföy Oluşturma
350 TL
  A3 Emlak Satışı / Kiralanması
ve Sonrası İşlemleri
350 TL
    TOPLAM 800 TL

Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: 150 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti: 800 TL

Belge Masraf Karşılıkları;

İlk Belge Basımı 200 TL
Yabancı Dilde İkinci Belge Basımı 100 TL
Belge Geçerlilik Süresi İçerisinde İkinci kez Belge Basımı
(Kayıp, Yıpranma, Kişisel Bilgilerde Değişiklik vb.)
100 TL
Belge Geçerlilik Süresi Sonunda Belge Yenilemede Belge Basımı
(Sınavlı ya da Sınavsız Belge Yenileme)
100 TL


Kuruluşun ücret politikasına ve kurallarına dair genel şartlar ve açıklamalar:

· Ücretler yıllık olarak belirlenir, yıl içerisinde en fazla iki defa güncellenebilir. Ücretler belirlenirken sınav süresi, kullanılacak ekipman, piyasa şartları ve diğer kuruluşların belirlediği sınav ücretleri dikkate alınmaktadır.

· Ücret tarifesi, birim bazlı uygulanır. Bütün bireysel başvuru sahiplerine eşit şartlarda uygulanır.

· Alınan ücretlere KDV dâhildir. İlan edilen ücretin dışında ücret talep edilmez. Tüm sınav masrafları kurumumuz tarafından karşılanır.

· Gezici sınav merkezleri için adaylardan ek ücret talep edilmez.

· Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.

Kampanyalar, indirimler;

Emlak Danışmanı (Seviye 4), Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleklerinde en az 10 kişilik toplu başvuru olması halinde %10, 15 ve üzeri kişilik toplu başvuru olması halinde ise %15 indirim uygulanabilir. Bireysel başvurularda indirim uygulanmamaktadır.

Uyarılar, Haklar, Sorumluluklar;

· Sınav ücretinin tam ödendiğine dair belge olmadan başvuru kabul edilmez.

· Belge Masraf Karşılığı Ücreti, MYK´nın o yıl için belirlemiş olduğu basım ücretidir. Sınav ücretinden ayrı olarak belge almaya hak kazanan adaylardan ayrıca tahsil edilir. Belge ücretini ödemeyen adaylara belge teslim edilmez. Adayın belge almaya hak kazanması halinde, belge ücretleri, kuruluşun muhasebe sistemine girilmeden MYK´nın ilgili hesabına belge masraf karşılığı olarak yatırılır.

· Adayın, girdiği ilk sınavda başarısız olması halinde, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sınava girme hakkı verilir.

· Girdiği ilk sınavda başarısız olmuş adaya 1 yıl içerisinde sabit sınav merkezinde tekrar sınav açılmaz ise sınav ücretinin tamamı geri ödenir.

· Adayın, varsa engeli, sağlık durumu veya özel durumunu bildirme hakkı vardır. Adayın özel durumu için alınacak tedbirlerdeki yapılan masraflar (Tercüman ücreti, İşitme cihazı ücreti vb. diğer masraflar), aday tarafından karşılanır. Adayın ödeme yapmaması durumunda belgelendirme yapılmaz ve sınav ücreti geri ödenmez.

· Adayın belgelendirilmek istediği Ulusal Yeterlilik teşvik kapsamında ise, ilgili teşvikin mevzuatına göre işlem yapılır ve adayın teşvikten yararlanması sağlanır.

· Belge almak için gerekli olan diğer zorunlu birimlerden başarılı olduğunu Birim Başarı Belgesi ile kanıtlayan adaylara sadece başvuruda bulundukları birimlerden sınav açılır ve sadece başvurdukları birimlerin ücretleri alınır.

· Adayın sınav planlaması yapılmış ise sınav ücretleri geri ödenmez. Planlanan sınavlara katılmayan adaylar, planlanan sınavdan başarısız ve bir hakkını kullanmış sayılır. Sınava katılmayan adayların sınav ücretleri geri ödenmez.

· Kaybetme, yıpranma, yırtılma, belge üzerindeki bilgilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi vb. nedenlerle belgenin yeniden basılması hizmetinde, Belge Masraf Karşılığı ücreti alınır, ilave ücret alınmaz.

· Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge yenileme hizmeti sınavsız gerçekleştirilir ise, Sınavsız Belge Yenileme Ücreti ve Belge Masraf Karşılığı ücreti alınır.

· Belge yenileme hizmetinde, adayın sınava girmesi gerekir ise, sınavına girilen birimlerin sınav ücretleri ve Belge Masraf Karşılığı Ücreti alınır.

· Kapsam genişletme / daraltma hizmeti, sınavsız gerçekleştirilir ise, Belge Masraf Karşılığı Ücreti alınır, ilave ücret alınmaz. Kapsam genişletme / daraltma hizmetinde, adayın sınava girmesi gerekir ise, sınavına girilen birimlerin sınav ücretleri ve Belge Masraf Karşılığı Ücreti alınır.