bilgi@altinemlak.com.tr | 0212 654 0 444 - 0552 654 0 444
MYK TÜRKAK

26 yeni Mesleğe daha belge zorunluluğu geldi.

Model.Title

Aşağıda listelenen meslek gruplarındaki çalışanlar tebliğ tarihinden itibaren 12 ay sonra mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışamayacaklar. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan çalıştırılan işçiler için İşverene yaptırım uygulanacak.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi

SIRA
NO

ULUSAL
YETERLİLİK
KODU

ULUSAL YETERLİLİK ADI

SEVİYESİ

1.

11UY0004-5

AĞIR VASITA TECRÜBE SÜRÜCÜSÜ

Seviye 5

2.

12UY007I-3

ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DLSEN HAZIRLAMA ELEMANI

Seviye 3

3.

I2UY0072-4

ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESİNATÖRÜ

Seviye 4

4.

I2UYÖİ11-3

AYAKÇUDERİ/KÜRK HAZIR GİYİM)

Seviye 3

5.

I2U YO 116-4

DERİ İŞLEN I İ OPERATÖRÜ

Seviye 4

6.

I3UY0148-3

MADDECİ

Seviye 3

7.

I3UY0148-4

MADDECİ

Seviye 4

8.

! 1UY0038-4

İPLİK OPERATÖRÜ

Seviye 4

9.

I5UY0218-2

İŞARETÇİ

Seviye 2

10.

I2UY0073-3

JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI

Seviye 3

11.

I2UY0074-4

JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESİNATÖRÜ

Seviye 4

12.

I5UY0234-3

KARTONPİYER UYGULAYICISI

Seviye 3

13.

12UYO 113-4

KESİMCİ (DF.Rİ/KÜRK HAZIR GİYİM)

Seviye 4

14.

I2UY0115-3

KESİMCİ (SARACİYE)

Seviye 3

15.

I2UY0088-3

LİMAN FORKLİFT OPERATÖRÜ

Seviye 3

16.

I2UY0064-3

LİMAN SAMA İSTİF MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (CRS VE ECS)

Seviye 3

17.

12UY0112-4

MODEL MAKİNECİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM)

Seviye 4

18.

12UY0077-5

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI

Seviye 5

19.

14UY0I93-4

OTOMOTİV KONTROL. TEST VE AYAR İŞÇİSİ

Seviye 4

20.

I3UY0120-4

TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI

Seviye 4

21.

13UY0120-5

TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI

Seviye 5

22.

J4ÜY0200-3

Taşlama Tezgâh İşçisi

Seviye 3

23.

14UY0200-4

TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ

Seviye 4

24.

I2UY0089-4

YÜKSEK GERİLİM KABl.O AKSESUARI.ARI MONTAJCISI

Seviye 4

25.

I2UY0090-4

YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI

Seviye 4

26.

I2UY0090-5

YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI

Seviye 5

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.